Spraakgebrek

                                        9 september 2016

Er wortd tikwijls gezegt tad ik veel fouden maak

Med te t en d

Ik geloof taar nu eens nieds van.

En als tad nu eens waarheit was

Wel niemant is perfecd

Ik leerte schrijven en nooid kreeg ik een

Opmerking taarover.

Ik tenk tad ik wijs genoeg ben

Om teze onzin de ondkrachden

Vintd maar eens te fouden

En ik zeg je

Te perfecdie heefd nooid besdaan.

 

Na maanten oefenen tenk ik

Tad ik te regel td toorheb

Er is mij gezegt tad hed heel eenvoutig is

In te degenwoortigen dijt is te ik vorm zonder d

Te anteren zijn gemakkelijk, er volgd aldijt een d

Achder hed werkwoort, behalve

Als "je" na hed werkwoort komd

Tan is er geen d notig

Ik geef hier een voorbeelt

Vint je schrijf je tan en niet vintd je

Tad is volletig foud

Ik hoop tad jullie hed begrepen hebben.

Nu nog mijn spraakgebrek

Onter condrole krijgen

En ik ben mee med al tad gezever over

Is hed nu med t of d 

                    ©