Een droom

                                        14 april 2016

Een droom...

 

... is niet wat je in je slaap beleeft

... is daden verrichten die je naar een vooropgesteld doel leiden

... hoe klein ook, kan je verwezenlijken door met anderen samen te werken

... is geen wens, een wens is iets dat je uitspreekt en waarschijnlijk nooit bereikt

... is pas een droom als je nieuwe dromen maakt

                                         ©