Bekritiseren

                                        12 januari 1994

Mijn leven is dikwijls bekritiseerd

Iedereen heeft dit recht

Maar velen weten niet hoe mijn leven is

Leef eerst mijn leven

Voor je mij bekritiseert.

               ©

Hij