Groots

                                        13 maart 1984

Ik had eens een vriend

Hij zei: jij bent klein

 

Ik aarzelde niet en antwoordde

Ik ben niet klein

Hij lachte

 

Toen zei ik

Ik ben groot

 

Hij begreep mij niet

             ©