Stem verhaal

                                        6 september 2017

Plots was er een stem

En dacht: “voor wie is die bestemd”

Later kwam er dan een verhaal

Toch niet in een volle zaal

Het duurde voor het besef

Wat heeft die toch een lef

 

De dag was nog geen avond

Dus sloot maar een verbond

Verveelt met wat er was te horen

Maar wou ook niemand storen

Zo bleef alleen nog maar die stem

Dus was er drang naar de pen

 

Schreef wat er niet was te horen

Zodat ieder bleef in het verhoren

Wat ook niemand kon bekoren

Plots was er dan weer dat verhaal

Dat bracht naar meer kabaal

 

En voor er was het besef

Stond die stem in een verhaal

                     ©