Verleden, heden, toekomst

                                        14 september 1995

Dromen uit het verleden

Weggeborgen in het heden

Toekomst is je beeld

Die jou verleden heelt

 

Heden is voor jou

Wat verleden niet wou

Morgen is daarom niet mooier

Als je vandaag vergooit

 

Leven in verleden

Geeft geen heden

Verleden laat je zorgen

Geen toekomst voor morgen

 

Laat verleden in heden

Geef heden een toekomst

Geen verleden in morgen

Maak het nieuwe nu

 

Laat alles achter jou

Zodat verleden heden niet geef

Droom iets waar je op bouwt

Zodat toekomst in je leeft.

                   ©