Woord-spel

                                        25 juni 2017 

Even weven, even geven, even beven, even leven,

Weven, geven, beven, leven.

Woorden weven, giften geven, bazig beven, lonend leven

 

Wanneer ik met woorden speel, denk ik dat ik kan weven,

Giften brengt mijn gedachte weer bij geven,

Het bazige leidt mij naar beven,

En loon komt steeds voor leven.

 

Levend weef ik bevend giften in mijn leven

Eens het beven leven weeft,

Brengt de gift lonend leven

 

Woorden weven giften bevend leven

Is de woordspeling nu al rijk,

Eens komt de gift van leven

Niet bevend wevend in ieders geven

                         ©