Daadwerkelijk

                                        8 maart 2017

Vandaag was ik het wachten moe

Wachten op wat politicus beslissen

Is als wachten op die trein van Leuven

Op het perron naar Antwerpen

En komt er dan een beslissing

Heeft het meestal een omgekeerd effect

 

Vandaag besliste ik te starten om vooruitgang

Zonder veel woorden, zonder politieke spelletjes

Ik deed geen belofte om deze te stoppen

Of te draaien naar anderen woorden

Daadwerkelijk doen wat goed is voor hen die het nodig hebben

Niet wachten met de gedachte of het lukt

Maar aanpakken zoals het hoort

 

Vandaag ben ik weer bezig te dromen

Geen dromen van niets doen en te wachten

Voor ik een nieuwe belofte doe, wik ik woorden

Tot er iets is dat realiseerbaar is

Afspraken nakomen zodat verplichtingen worden nagekomen

Niet afgaan in niet nagekomen beloftes

Dan pas voel ik het eergevoel in mij

                                ©