Dichters2820

mijn bijdrage "Dichters2820"  in bundel "50 van bij ons"

ODE

       Ter nagedachtenis van Alfons Saenen

                                     20/09/2017

 

 

Spreek ik je nu aan als ridder en officier in de Leopoldsorde

Of als commandeur in de kroonorde

Dit in de schaduw van het verleden

Maar geborgen in het heden

 

Je zorgzame leven zag het daglicht in Zonhoven

Dat werd beloond met een eremedaille uit Rusland

Voelde de behoefte aan van beweging

Ontsproten met een atletiekpiste en turnzaal

Dit in de schaduw van het verleden

Verwoord naar het heden

 

Je was burgemeester zo’n 25 jaar

En leerde je kennen als burgervader en ere-voorzitter

Zo voor eeuwig in het hart

Dit uit de schaduw van het verleden

Niet verdwenen in het heden

                       ©

 

Rondleidng

               23/05/2017

 

Ik zat een ijsje te eten, werd zo blij, dacht aan een den   

een hoge berg met een hoeve vol genot.

Mijn weg ging verder en dacht waarom is hier in hemelsnaam een zel

En zo verkeerd geschreven en wat is nu toch een laer, verbonden 

Met een kaste, gekoppeld aan de maat el

Ik liep verder en voelde mij plots een beetje krank,

Zag een piste en voetbalvelden nabij een hoeve alweer.

Ik verplaatste mij verder, wierp mijn blik, zag geen veld,

Maar een cultuurcentrum opdagen.

Ik vervolgde mijn weg en liep via het kerkplein weer een straat in

Keek verbolgen rond want zag geen beren en waar is nu weer ‘t rode

Gelukkig bevond ik mij in een dreef

Liep door denkbeeldige vennen zonder bos maar in een laan

Mijn weg ging verder en plots bevond ik mij in een klein, al vond ik deze wel een grote hof,

Eindigend als laan uitmondend in iets wat ik weer niet zag,

Waar is toch die pelgrim in deze straat.

Toch niet getreuzeld want mijn hoop was nu gevestigd op die oude, maar meer dan waarschijnlijk dat mooie kasteel, mijn hoop viel weg en deed het maar met die laan.

Och dan maar verder naar de voetbalvelden en daar zal ik wel Eisenhower ontmoeten in die laan.

Weer was ik teleur. Hoe moet ik nu verder en dacht dan zal hier ook wel geen Guido Gezelle, Hendrik Conscience, of zelfs een kardinaal Mercier zijn, maar wat was ik verbaasd als ik ook telkens door een laan moest.

                                                             ©

 

Zoeken

            28/08/2017

 

Elk jaar keer je weer en is het zoeken geblazen

Al fietsend de natuur aanschouwen,

Huizen gedetailleerd bekijken,

Foto’s met de werkelijkheid vergelijken

Discussiëren over is het nu juist of niet.

Verplaatsen van locatie tot locatie,

Kilometers vreten met een lach.

 

Vergeefs je tijd verliezen op bepaalde plaatsen

Waar geen foto te vinden is

Elk jaar opnieuw tracht je alles te vinden

Op hoop geen fouten te maken

En vind je dan alles is er weer die schiftingsvraag

Nu is je geluk niet meer in jou handen

 

Telkens weer doe je mee en voel je u gelukkig

Dat KWB weer voor jou ontspanning zorgt

En tijdens die zoektocht leer je nieuwe vrienden kennen

Help je elkaar soms bij het zoeken

En denk je niet of je eerst of laatst bent

Wat zijn Fotozoektochten toch leuk

                               ©

 

Persoonlijk

              29/08/2017

 

Het begon in 1973, het dromen begon

Verhuizen van Mechelen naar het groene Bonheiden

Deed verleden verwelken, een liefde ontsproot,

Het deed mijn hart neerschrijven

 

Gelegen in het verleden, geborgen in het hart

Geschreven in het zand, gebleven in mijn droom

Verleden geborgen, dromen geschreven

Vriendschappen verdwenen, liefde ontstond

 

Samen omarmen, zalig geluk

Verloren verleden, genot in heden

Omarmde toekomst, gegeven genot

Vriendschap ontstond, liefde verwarmd

 

Bouwen bepalen, groots gegrepen

Jaren verjaren, kinderen kwamen

Voeden vrijwaren, groei ontstond

Vrienden gekregen, liefde luiden

                      ©

Wie schrijft, die blijft

                               1/09/2017

 

Bonheiden/Rijmenam, het is veel meer dan men denkt

Het cultuuraanbod groeit er steeds verder,

Velen staan versteld te horen wat het biedt

 

Een van hen zijn wij, dichters2820,

Gegroeid door het insturen van gedichten,

Gevormd door enthousiaste mensen,

Verwezenlijk, met de medewerking van de cultuurdienst,

Zijn er zes gedichten die pronken in het straatbeeld

Door de medewerking van het Davidsfonds,

Konden wij onze eerste bundel uitbrengen

Op de gedichtendag werden enkele gedichten gebracht

 

Nu is er onze tweede bundel “50 van bij ons”,

Met teksten, gedichten en foto’s, over ons dorp

Bonheiden/Rijmenam.

 

Daar blijft het niet bij, want op 23 november 2017 om 20u,

Brengen onze dichters hoopvolle gedichten in de 

Bib van Bonheiden

 

Zoals je ziet, wij staan niet stil, want er staan nog projecten in de wachtrij.

 

Iedereen die een beetje schrijftalent heeft, kan zich bij de groep Dichters2820 voegen

Neemt dan contact op, zie informatie http://www.dichters2820.be , bij de contactpersonen

                                                         ©