Vriendschap

                                       15 november 2016

Ik begraaf de strijdbijl, het gevecht om vriendschap

Niets is opgewassen tegen koppig verzet

Geluk vind je niet door roddels, niet door haat

Vriendschap moet je verdienen

 

Het begon zo mooi, leek op een nieuwe wereld

Eén woord, en alles veranderde in vijandig gedrag

Ik begraaf mijn lach, mijn gevoel

Vriendschap is voor dromers

 

Treuren is voor pessimisten, geloven is geen droom,

Bewaren in gedachten, momenten van blijheid

Begraaf mijn egoïsme, zoek naar positieve woorden

Vriendschap geeft zoveel meer

                        ©