Hij/Zij naar zij/hij

                                     12 mei 2018

 

Ze spreekt als ze niets te vertellen heeft

Hij zwijgt als hij iets te vertellen heeft

 

Ze denkt wanneer denken niet nodig is

Hij denkt wanneer denken belangrijk is

 

Ze droomt hoe verloren alles nu is

Hij droomt hoe het te verwezenlijken

 

Ze speelt haar capaciteiten steeds uit

Hij speelt meestal met zijn talenten

 

                      ©